Bu dersimizde Rüzgâr Enerji Santrallerinde önemli bir süreç olan ENH (Enerji Nakil Hattı)’nın projelendirilmesi ve oluşturulan nakil hattının kabulüne dair konulara değinilmiştir.