Bu dersimizde rüzgâr türbinlerine ait servis ömürlerine, küvet eğrisine, türbinlerde gerçekleşen arıza istatistiklerine, bakım stratejilerindeki ana faktörlere, bakım metotlarına, proaktiviteye ve proaktivitenin faydalarına değinilmiştir.