Bu dersimizde rüzgâr enerji santrallerinde türbin tedarik ve türbin servis sözleşmelerine ayrıntılarıyla değinilmiştir.