Bu dersimizde eksen tipine, rüzgâr yönüne ve kanat sayısına göre değişen rüzgâr türbinlerine değinilmiştir.