Bu dersimizde akustik ile ilgili genel bilgilere, akustiğin biliminin dallarına, ses dalgalarının oluşumuna, sesin fiziksel tanımına, sesin yayılması, yansıması, kırınımı ve yutulmasına, temel ses parametrelerine, sesin farklı ortamlardaki yayılma hızlarına ve duyulabilir ses aralıklarına, dB’nin algılanışına, mesafeye göre gürültü azalışları ve gürültü çeşitlerine ve son olarak da RES’lerde yapılan gürültü ölçümlerine değinilmiştir.