Bu dersimizde rüzgâr enerji santralleri ve hibrit teknolojilerde biyoenerjiye değinilmiştir.