Bu dersimizde Rüzgâr Enerji Santrallerinde çalışan kadınların sektörel durumuna değinilmiştir.