Bu dersimizde Rüzgâr Enerji Santrallerinde yapılan rüzgâr ölçümlerinin değerlemesi ve elde edilen verilerin analizi, türbin seçimi, üretim tahminleri ve hesaplamalarına değinilmiştir.