Bu dersimizde Rüzgâr Enerji Santrallerinin kurulması planlanan yerlerle alakalı halihazır haritaların hazırlanması, kiralama beyannamelerinin, orman irtifak belgelerinin hazırlanması, izin süreçlerinin etüdüne değinilmiştir.