Bu dersimizde Rüzgâr Enerji Santrallerinde imar planı yapım aşamaları ve yapım aşamalarında karşılaşılan izin süreçleri, hazırlanan raporlar, plan teknikleri, plan onama mercileri ve sit statülerine değinilmiştir.