Bu dersimizde Rüzgâr Enerji Santrallerinin kurulması planlanan alanlarla alakalı kamulaştırma süreçleri ve santral işletmeye geçtikten sonra karşılaşılan idari süreçlere değinilmiştir.